Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Actueel

Raad van Tucht en Raad van Beroep van het RB (Register Belastingadviseurs) bij Klachtregeling.nl

18 oktober 2019

Per 1 januari 2019 verloopt de klachtenprocedure van de Raden van Tucht en Beroep van het RB via het digitale klachtportaal van Klachtregeling.nl. Hiermee zet het RB een mooie stap naar een geschilbeslechting via een digitaal portaal en een vereenvoudigd proces.

Lees meer

Uitgelicht: Uitspraak Geschillencommissie Arbodiensten

2 oktober 2019

Ieder kwartaal publiceert Klachtregeling.nl een uitspraak van één van de Geschillencommissies die zijn aangesloten bij Klachtregeling.nl. Door het uitlichten van een gepubliceerde uitspraak geeft Klachtregeling.nl inzicht in het soort klachten dat wordt ingediend en hoe een uitspraak van een Geschillencommissie tot stand komt. Ditmaal wordt een uitspraak uitgelicht van de Geschillencommissie Arbodiensten.

Lees meer

Uitgelicht: Uitspraak Stedelijke Geschillencommissie Breda

29 juli 2019

Ieder kwartaal publiceert Klachtregeling.nl een uitspraak van één van de Geschillencommissies die zijn aangesloten bij Klachtregeling.nl. Door het uitlichten van een gepubliceerde uitspraak geeft Klachtregeling.nl inzicht in het soort klachten dat wordt ingediend en hoe een uitspraak van een Geschillencommissie tot stand komt. Ditmaal wordt een uitspraak uitgelicht van de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Lees meer

Jaarverslag OMO 2018 beschikbaar

2 juli 2019

Het jaarverslag van de Klachtencommissie OMO 2018 is vanaf nu online beschikbaar. Het jaarverslag omvat (de aard van de) klachten die in 2018 zijn ingediend. Ook kunt u de conclusies van de Klachtencommissie naar aanleiding van haar bevindingen in 2018 terugvinden.

Lees meer

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL 2018

16 april 2019

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL 2018 is vanaf nu terug te vinden op de website.

Lees meer

Jaarverslag Klachtencommissie Ergatis | Sitagre 2017 - 2018

9 april 2019

Het jaarverslag van de Klachtencommissie Ergatis | Sitagre is beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2016 tot en met 2018 bij de Klachtencommissies zijn ingediend.

Lees meer

Nu online: Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2018

5 april 2019

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2018 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2018 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2017 die in 2018 zijn behandeld.

Lees meer

Elke klacht kan een gratis advies zijn!

25 januari 2019

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om? En heeft (ook) de vereniging of samenwerkingsverband hierin een rol?

Lees meer

Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2017 beschikbaar

14 juni 2018

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2017 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2017 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2016 die in 2017 zijn behandeld.

Lees meer

Nu online: Jaarverslag Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 2017

4 juni 2018

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen kunt u vanaf nu downloaden op de website. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2017 door de Geschillencommissie zijn ontvangen.

Lees meer

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL 2017

29 mei 2018

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL 2017 kunt u vanaf nu downloaden op de website.

Lees meer

Het belang en de toekomst van geschillencommissies

23 februari 2018

Bij bedrijven gaat helaas wel eens iets mis. Wanneer een ingediende klacht niet intern wordt opgelost, kan dit leiden tot een geschil met een consument. Een voorbeeld is dat een huurder een klacht indient bij een woningcorporatie, omdat diegene ontevreden is over de gang van zaken tijdens de oplevering van een woning. Voor bedrijven is het van belang om op een goede manier met klachten om te gaan. Zo worden escalaties en negatieve publiciteit (via social media) voorkomen.

Lees meer

Elke klacht kan een gratis advies zijn!

27 september 2017

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om? En heeft (ook) de vereniging of samenwerkingsverband hierin een rol?

Lees meer

Nu online: Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2016

29 juni 2017

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2016 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2016 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2015 die in 2016 zijn behandeld.

Lees meer

Jaarverslag Klachtencommisie OMO 2016 beschikbaar

22 juni 2017

Het jaarverslag van de Klachtencommissie OMO 2016 is vanaf nu online beschikbaar. Het jaarverslag omvat (de aard van de) klachten die in 2016 zijn ingediend. Ook kunt u de conclusies van de Klachtencommissie naar aanleiding van haar bevindingen in 2016 terugvinden.

Lees meer

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg op komst

12 oktober 2015

Het wetsvoorstel Kwaliteit klachten en geschillen zorg is op 6 oktober jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal in de plaats komen van onder andere de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en zorgt er mede voor dat patiënten kunnen vertrouwen op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl kan daarbij een ondersteunde rol vervullen.

Lees meer

Prinsjesdag 2015: overheid stimuleert alternatieve geschilbeslechting

18 september 2015

In de prinsjesdagstukken schenkt de overheid aandacht aan alternatieve geschillenbeslechting. Zij ziet dit onder andere als een middel om de rechtspleging te ontlasten. De commissies die aangesloten zijn bij Klachtregeling.nl zijn allen een vorm van alternatieve geschilbeslechting. De overheid ziet voor de Minister van Veiligheid en Justitie een stimulerende rol voor alternatieve geschilbeslechting weggelegd.

Lees meer

Steeds minder klachten over arbodiensten

7 september 2015

Op klachtregeling.nl kunnen werknemers en ondernemingsraden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten over hun arbodienst. In 2014 gingen de meeste klachten over de onafhankelijkheid van de arbodiensten. Het totale aantal klachten viel in 2014 wel lager uit dan in 2013. Klachtregeling.nl is ontwikkeld door Wissenraet Van Spaendonck.

Lees meer

Jaarverslag Klachtencommissie OMO 2014

14 juli 2015

Het jaarverslag van de Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs van 2014 kunt u vanaf nu downloaden op de site. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2014 door de Klachtencommissie zijn ontvangen.

Lees meer

Klachtregeling ook wettelijk verplicht voor mbo-scholen

9 juli 2015

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wettelijke verankering van het klachtrecht voor mbo-scholen. Op dit moment ligt het klachtrecht wettelijk vast voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs. In de toekomst zijn ook mbo-instellingen verplicht een behoorlijke klachtregeling te hanteren.

Lees meer

Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2014

7 juli 2015

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2014 kunt u vanaf nu downloaden op de site. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2014 bij de Geschillencommissie zijn ingediend.

Lees meer

Nu online: Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

25 juni 2015

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten van 2014 kunt u vanaf nu downloaden op de site. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2014 door de Geschillencommissie zijn ontvangen.

Lees meer

Een geschillenregeling helpt de ontwikkeling van leden

18 juni 2015

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaan uw leden hiermee om en welke rol kan de vereniging nemen?

Lees meer

WHITEPAPER: Elke klacht kan een gratis advies zijn!

1 juni 2015

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder.

Lees meer

Wat te doen bij een klacht over de bedrijfsarts?

12 maart 2015

In de Volkskrant van 11 maart 2015 is een artikel opgenomen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs kenbaar gemaakt dat een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts kan vragen. Ook moeten arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtregeling zorgen, waar werknemers en werkgever een beroep op kunnen doen.

Lees meer

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

30 januari 2015

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Lees meer

Klachtrecht basisonderwijs ondoorzichtig?

30 december 2014

In dit artikel wordt het klachtrecht en de invulling daarvan bezien en worden verbeteringen besproken. Er wordt afgesloten met enkele tips uit de praktijk voor klachtencommissies. Het is aan de schoolleiders daar hun voordeel mee te doen.

Lees meer

Professionalisering in Klachtenmanagement

30 december 2014

Een klacht is een gratis advies over haperende dienstverlening aan afnemers. Redenen genoeg om het klachtenmanagement onder de loep te nemen en professioneel in te richten voor uw branche of beroepsgroep.

Lees meer

Wissenraet Van Spaendonck

Klachtregeling.nl is een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck.

Wissenraet Van Spaendonck is in Nederland dé toonaangevende dienstverlener als het gaat om de belangenbehartiging, het management en de ondersteuning van belangenorganisaties. Opdrachtgevers zijn brancheverenigingen, werkgeversorganisaties, paritaire stichtingen, beroepsverenigingen, platformen en tijdelijke coalities. Vanuit ons netwerk realiseren wij concrete oplossingen voor onze klanten. Wij doen dat op basis van onze expertise van maatschappelijke en economische thema's.