Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Een geschillenregeling helpt de ontwikkeling van leden

18 juni 2015

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaan uw leden hiermee om en welke rol kan de vereniging nemen?

In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van het (mogelijke) verloop van geschilbeslechting. De klager in dit voorbeeld vindt uiteindelijk de weg naar de rechter, met alle kosten en negatieve publiciteit voor de andere partij (verweerder) van dien. Met het direct oppakken van de klachten had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Dát er klachten ontstaan waar dienstverlening wordt uitgevoerd is een gegeven, maar de manier waarop je hiermee om gaat is een keuze. Welke verschillende mogelijkheden van geschilbeslechting kunnen worden ingezet?

 Lees het hier, in het volledige artikel “Een geschillenregeling helpt de ontwikkeling van leden” uit VM Magazine, nummer 2, juni 2015.