Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Jaarverslag Klachtencommissie Ergatis | Sitagre 2017 - 2018

9 april 2019

Het jaarverslag van de Klachtencommissie Ergatis | Sitagre is beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2016 tot en met 2018 bij de Klachtencommissies zijn ingediend.

De Klachtencommissie Ergatis en de Klachtencommissie Sitagre (hierna: de Klachtencommissie) behandelen klachten over Ergatis en Sitagre. In het jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden van de Klachtencommissie. Tevens wordt vermeld hoeveel klachten bij de Klachtencommissie zijn ingediend, hoeveel zaken de Klachtencommissie in behandeling heeft genomen en welke onderwerpen de klachten betroffen. Ten slotte geeft de Klachtencommissie haar conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van haar bevindingen in 2018 weer.

Eerste jaarverslag van de Klachtencommissie Ergatis | Sitagre
In 2016 is er één klacht ingediend. In 2017 is dit aantal opgelopen tot vier klachten. In 2018 zijn er drie klachten ingediend. Van deze klachten is geen enkele klacht bij de Klachtencommissie Sitagre ingediend.   

De Klachtencommissie vermoedt dat het relatief lage aantal jaarlijks ingediende klachten afhankelijk is van meerdere factoren. Zo kan het zijn dat er weinig klachten bij Ergatis en Sitagre zijn en/of dat de klachtenprocedure van organisaties goed functioneert, zodat weinig klachten doorstromen naar de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen in de kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening van Ergatis en Sitagre.

Download hier het jaarverslag