Jaarverslag Klachtencommissie OMO 2014

 14 juli 2015

De Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) behandelt klachten over OMO-scholen. OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De Klachtencommissie informeert met de publicatie van het jaarverslag alle personen die binnen de verschillende scholen betrokken zijn bij de afhandeling van klachten: schoolleiders, vertrouwenspersonen, mentoren en leerkrachten, alsmede alle personen die potentieel als klager kunnen optreden: ouders, leerlingen en personeel. Niet alleen worden deze partijen door kennis te nemen van dit jaarverslag geïnformeerd over de verschillende klachtenregelingen, ook wordt inzicht gegeven over de werkwijze van de Klachtencommissie. Er wordt ingegaan op het aantal en de aard van de ontvangen klachten en de Klachtencommissie geeft haar conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2014 weer.

Downloads