Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2017 beschikbaar

 7 juli 2015

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2017 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2017 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2016 die in 2017 zijn behandeld.

De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en AlleeWonen. In het jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden van de Geschillencommissie. Tevens wordt vermeld hoeveel bezwaarschriften bij de Geschillencommissie zijn ingediend, hoeveel zaken de Geschillencommissie in behandeling heeft genomen en welke onderwerpen de bezwaarschriften betroffen. Ten slotte geeft de Geschillencommissie haar conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van haar bevindingen in 2017 weer.

Jaarlijks aantal klachten neemt af, weinig klachten in behandeling
Het totale aantal klachten viel in 2017 lager uit dan in 2016. Ten opzichte van 2015 is het aantal klachten in 2017 bijna gehalveerd. Dit doet vermoeden dat er weinig klachten zijn of dat de klachtenprocedure van de woningcorporaties en Klik voor Wonen zelf goed functioneert, zodat weinig klachten doorstromen naar de Geschillencommissie.

Verder is op het opvallend er in 2017 slechts twee ingediende klachten in behandeling zijn genomen en waar de Geschillencommissie uitspraak over heeft gedaan. In 2016 waren dit er nog 7.

Downloads