Nu online: Jaarverslag Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 2017

 4 juni 2018

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen kunt u vanaf nu downloaden op de website. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2017 door de Geschillencommissie zijn ontvangen.

De Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen behandelt klachten over (nalaten van) gedragingen, beslissingen of handelen door medewerkers of directie van een organisatie met het NKH-keurmerk.

In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2017.

Eerste jaarverslag van de Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
De Geschillencommissie is door het bestuur van de Stichting Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen in 2016 ingesteld. In 2016 is er een drietal klachten ingediend. In 2017 is dit aantal opgelopen tot 18 klachten. Waarschijnlijk heeft het stijgende aantal klachten te maken met de toenemende bekendheid van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen in de kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening.

Downloads