Nu online: Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2016

 29 juni 2017

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2016 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2016 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2015 die in 2016 zijn behandeld.

De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en AlleeWonen. In het jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden van de Geschillencommissie. Tevens wordt vermeld hoeveel bezwaarschriften bij de Geschillencommissie zijn ingediend, hoeveel zaken de Geschillencommissie in behandeling heeft genomen en welke onderwerpen de bezwaarschriften betroffen. Ten slotte geeft de Geschillencommissie haar conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van haar bevindingen in 2016 weer.

Minder klachten in 2016 ten opzichte van 2015, geen enkele klacht gegrond verklaard
Het totale aantal klachten viel in 2016 lager uit dan in 2015. Dit doet vermoeden dat er weinig klachten zijn of dat de klachtenprocedure van de woningcorporaties en Klik voor Wonen zelf goed functioneert, zodat weinig klachten doorstromen naar de Geschillencommissie. Verder is op het opvallend dat geen enkele in 2016 ingediende klacht door de Commissie volledig gegrond is verklaard.

Downloads