Prinsjesdag 2015: overheid stimuleert alternatieve geschilbeslechting

 18 september 2015

In de prinsjesdagstukken schenkt de overheid aandacht aan alternatieve geschillenbeslechting. Zij ziet dit onder andere als een middel om de rechtspleging te ontlasten.

De gang naar de rechter is vaak kostbaar en leidt in de regel niet tot een snelle oplossing, terwijl alternatieve geschilbeslechtende instrumenten veelal sneller, goedkoper en meer laagdrempelig zijn. Het gaat bij alternatieve geschilbeslechting niet om een alternatief voor de huidige juridische procedures, maar voor een aanvulling daar op.  

De commissies die aangesloten zijn bij Klachtregeling.nl zijn allen een vorm van alternatieve geschilbeslechting. De overheid ziet voor de Minister van Veiligheid en Justitie een stimulerende rol voor alternatieve geschilbeslechting weggelegd.