Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Over ons

Uw vereniging of organisatie doet er alles aan om klachten of geschillen op te lossen. Lees hier hoe Klachtregeling.nl bijdraagt aan professioneel klachtmanagement.

Klachtregeling.nl ondersteunt u als professionele vereniging of organisatie in het waarborgen van een onafhankelijke geschillenbehandeling. Dit voorkomt de gang naar de rechter.

Digitaal klachtportaal
Het klachtportaal van Klachtregeling.nl is hèt digitale systeem voor klachtmanagement. Alle stappen die doorlopen moeten worden voor afhandeling van een klacht in één portaal. Het totale werkproces is gedigitaliseerd en daarmee vereenvoudigd.

Eén digitaal systeem voor klachtmanagement; de voordelen:

  • 25% tijdsbesparing, uw investering in klachtregeling.nl binnen één jaar terug verdiend.
  • Efficiency door volledig digitale documentenstroom.
  • Online inzage in eigen dossier: klachtencommissie, klager en beklaagde kunnen het verloop van de klachtbehandeling online volgen.
  • Uw eigen klachtportaal (website) in uw huisstijl.
  • Inzicht in statistieken biedt een goede basis voor jaarverslag en communicatie naar stakeholders.

Onafhankelijke klachtencommissie
Wilt u totaal ontzorgd worden? Klachtregeling.nl kan de inhoudelijke ondersteuning en procesvoering rondom klachten en geschillen volledig uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op uw eigen werkzaamheden. Door de inhoudelijke ondersteuning uit te laten voeren door een externe partij, benadrukt u bovendien de onafhankelijke positie van de klachtencommissie.

De inhoudelijke ondersteuning en procesvoering door het team van Klachtregeling.nl biedt u extra voordelen:

  • deskundige dienstverlening door ervaren specialisten.
  • extra waarborg voor onafhankelijkheid van de commissie.
  • continuïteit van ondersteuning, ook bij ziekte.
  • verslaglegging, procesbewaking, vastleggen en uitwerken van zittingen, jaarverslagen,
  • alle administratieve handelingen volledig uitbesteed.

Klachtregeling.nl is een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck. Wissenraet Van Spaendonck is toonaangevend op het gebied van belangenbehartiging, management en ondersteuning van verenigingen, belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden. Opdrachtgevers zijn brancheverenigingen, werkgeversorganisaties, paritaire stichtingen, beroepsverenigingen, platformen en tijdelijke coalities.