Een geschil indienen

Klacht indienen


Klachtregeling is het digitale loket waarop geschillen kunnen worden ingediend. De procedure tot het indienen van een geschil wordt vereenvoudigd. Afhandeling van geschillen kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Klik op onderstaande button om een klacht in te dienen bij één van de aangesloten Geschillencommissies.

Dien direct uw klacht in