Nieuws

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL 2019

29 april 2020

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL 2019 is vanaf nu beschikbaar.

De Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL (hierna: de Geschillencommissie) behandelt klachten over een dienstverlener die zich bezighoudt met het aanbieden van arbodienstverlening, een dienstverlener die lid is van OVAL of een dienstverlener die verklaart de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen.

In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2019.

In totaal 27 klachten ingediend, 6 in behandeling genomen.
In 2019 werden 27 klachten ingediend bij de Geschillencommissie. Dit zijn er 7 minder ten opzichte van de in 2018 ingediende klachten (34). De oorzaak van deze daling is niet direct herleidbaar. Van deze klachten hebben er 6 tot een uitspraak geleid. Ook heeft de Geschillencommissie in 2019 nog één uitspraak gedaan van een in 2018 ingediende klacht.

Van de 7 behandelde klachten in 2019 zijn er 1 gegrond, 2 gedeeltelijk gegrond en 4 ongegrond verklaard.

Karakter van de geschillen
De aard en achtergrond van de behandelde klachten verschilt per ingediende klacht. Voorbeelden van de door de Geschillencommissie behandelde onderwerpen zijn:

  • De arbodienstverlener reageert niet dan wel niet inhoudelijk op de door klager gestelde vragen gedurende de procedure;
  • De bedrijfsarts heeft, hoewel niet verplicht, geen contact opgenomen met huisarts of specialist, terwijl klager daar wel (uitdrukkelijk) om verzocht;
  • Klager is ontevreden over de klachtenbehandeling door de arbodienstverlener;
  • Er is sprake van overdracht van het medisch dossier zonder dat klager daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Andere voorbeelden van geschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van arbodienstverlening.