Nieuws

Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2019

01 mei 2020

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda 2019 is vanaf nu beschikbaar.

De Stedelijke Geschillencommissie Breda (hierna: de Geschillencommissie) behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en Alwel.

In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2019.

In totaal 14 klachten ingediend, 6 in behandeling genomen.
In 2019 werden 14 klachten ingediend bij de Geschillencommissie. Van deze klachten zijn er 6 in behandeling genomen. Van de zes behandelde zaken in 2019 heeft één bezwaar na een hoorzitting alsnog tot een schikking geleid, zijn drie bezwaarschriften ongegrond verklaard, is één klacht gegrond verklaard en is één klacht nog in behandeling.

Karakter van de geschillen
De aard en achtergrond van de behandelde klachten verschilt per ingediende klacht. Voorbeelden van de door de Geschillencommissie behandelde onderwerpen zijn:

  • het niet toewijzen van een woning;
  • burenoverlast en/of geluidsoverlast;
  • het onvoldoende informeren over bepaalde regelingen.

Andere voorbeelden van geschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van arbodienstverlening.